2023-cü fraxt ili üçün beynəlxalq yükdaşınmaları üzrə tarif siyasəti

2023-cü fraxt ili üçün daxili yük daşınmaları üzrə tariflər

Beynəlxalq dəmir yolu yük daşımaları haqqında saziş

Cargo codes

Том I

Гармонизированная номенклатура грузов (ГНГ).

Том II

Гармонизированная номенклатура грузов (ГНГ).

Our address:
Marine Plaza 13th Floor 62 U. Hajibeyov St