2023-cü fraxt ili üçün beynəlxalq yükdaşınmaları üzrə tarif siyasəti

2023-cü fraxt ili üçün daxili yük daşınmaları üzrə tariflər

Beynəlxalq dəmir yolu yük daşımaları haqqında saziş

Yüklərin kodları

Том I

Гармонизированная номенклатура грузов (ГНГ).

Том II

Гармонизированная номенклатура грузов (ГНГ).

Ünvanımız:
Marine Plaza 13-cü mərtəbə Ü.Hacıbəyov küç.62