2023-cü fraxt ili üçün beynəlxalq yükdaşınmaları üzrə tarif siyasəti

2023-cü fraxt ili üçün daxili yük daşınmaları üzrə tariflər

Beynəlxalq dəmir yolu yük daşımaları haqqında saziş

Коды грузов

Том I

Гармонизированная номенклатура грузов (ГНГ).

Том II

Гармонизированная номенклатура грузов (ГНГ).

Наш адрес:
Марин Плаза 13 этаж ул. У. Гаджибеков, 62