Şərq Qərb Nəqliyyat Dəhlizi

Marşrut: Çin – Qazaxıstan – Xəzər Dənizi – Azərbaycan – Gürcüstan – Türkiyə və/və yaxud Qara Dəniz – Avropa

Daha Ətraflı

Şimal Cənub Nəqliyyat Dəhlizi

Marşrut: Baltik Dənizi – Rusiya – Azərbaycan – İran – Hindistan.

Daha Ətraflı

Cənub Qərb Nəqliyyat Dəhlizi

Marşrut: Hindistan – Fars Körfəzi – İran – Azərbaycan – Gürcüstan – Ukrayna – Avropa

Daha Ətraflı

Zəngəzur Dəhlizi

Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyəti bir neçə nəqliyyat dəhlizinin, xüsusilə Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafına gətirib çıxaracaq.

Daha Ətraflı