Ekspedisiya xidmətləri

  • Dəyişən və inkişaf edən dünya bazarında önəmli bir yerə sahib olmaq istəyirsinizsə, şirkətimizin sizə təqdim etdiyi ekspedisiya xidmətlərindən yararlanın. Ekspedisiya xidmətlərimizə ümumi xidmətlər kompleksi daxildir.

  • Yüklərin ekspedisiya edilməsi dedikdə daşınacaq yükün toplanması, uyğun nəqliyyat vasitəsiylə nəql edilməsi, limanlarda bir nəqliyyat növündən digərinə ötürülməsinə nəzarət, sənədləşmənin həyata keçirilməsi, yük sahibinin mütəmadi məlumatlandırılması kimi proseslər nəzərdə tutulur.

Ünvanımız:
Marine Plaza 13-cü mərtəbə Ü.Hacıbəyov küç.62