Faydalı

  • İzahlı nəqliyyat-logistika terminləri lüğəti

  • Yük daşımaların tariflərini təşkil edən sənədlər

  • Beynalxalq Ticarət Sövdələşməsi (İnkoterms)

  • Müxtəlif dəmir yolu rels enləri haqqında

Lüğət

İzahlı nəqliyyat-logistika terminləri lüğəti

Daha Ətraflı

Relslər

Dəmiryolu nəqliyyatında relslərin en ölçüsünü, rels başlıqlarının daxili kənarlarını əhatə edən məsafə təşkil edir. Bir çox səbəblərə görə dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində relslər arasındakı en ölçüsü fərqlidir. Bu hal isə dəmir yolu daşımalarında çətinliklərin yaranmasına zəmin yaradır.

1520

Geniş iz ölçülü yol

1435

Standart iz ölçülü yol

1676

Maksimal iz ölçülü yol

Xəritələrimiz

Müxtəlif xəritələr

Dəmir yol nəqliyyatını əhatə edə biləcək istənilən xəritə