Vaqon təminatı

  • Malın istehsalçıdan istehlakçıya nəqlini, şirkətiniz üçün uyğun hesab etdiyimiz vaqonlarla həyata keçirin. Dəmir yolu yükdaşımalarında bütün tələblərə cavab verən vaqon və konteynerlərdən istifadə etmək vacib amildir. Mütəxəssislərimiz müştərilərin daşınmasını planladıqları yüklərin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq fərqli vaqon seçimlərini təşkil etməyə qadirdirlər.

Örtülü vaqonlar

Model 11-1807

Həcmi – 138 m3

Yükgötürmə qabiliyyəti – 67,2 t.

Model 11-9962

Həcmi – 150 -158 m3

Yükgötürmə qabiliyyəti – 67,2 t., geniş qapılar

Yarımvaqonlar

Model 12-132

Həcmi – 88.0 m3

Yükgötürmə qabiliyyəti – 69.5 t.

Boşaltma lükların sayı – 14

Platformalar

Model 13-9990-01

Həcmi – 37.5 m3

Yükgötürmə qabiliyyəti – 72.0 t.

Soyuducu vaqonlar

Model 16-3000

Həcmi – 140 m3

Yükgötürmə qabiliyyəti – 47.0 t.

Çən vaqonlar

Model 15-1755

Həcmi – 86.5 m3

Yükgötürmə qabiliyyəti – 68.0 t.

Taxıldaşıyan vaqon

Model 19–752

Həcmi – 94 m3

Yükgötürmə qabiliyyəti – 70.0 t.

Ünvanımız:
Marine Plaza 13-cü mərtəbə Ü.Hacıbəyov küç.62