• Marşrut: Baltik Dənizi – Rusiya – Azərbaycan – İran – Hindistan

  • Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi daha çox İran Körfəzi və ya Hindistandan daşınan yüklərin Rusiya, Qərbi Avropa, Baltikyanı və Skandinaviya ölkələrinə çatdırılmasında istifadə olunur. Təhlükəsizliyin maksimum təmin olunduğu dəhlizdən yararlanaraq yükdaşımaları uyğun zaman kəsiyində gerçəkləşdirə bilərsiniz.