Dəniz daşımaları

  • Uyğun və məqsədyönlü hesab edilən logistika xidməti, dəniz yolu ilə aparılandır. Xəzər və Qara dənizdə göstərdiyimiz daşınma əməliyyatlarından yararlanmağınız üçün bizimlə əlaqə saxlayın.

  • Qlobal ticarətin sərhəd tanımadığı bir zamanda dəmir yolları ilə bərabər dənizlərdə də, yükdaşımalarının sayı artmaqdadır. Şərqlə Qərbin birləşdiyi ölkəmizdə bu nəqliyyat növü aktiv istifadə edilir. Müasir yük gəmilərinin texniki baxımdan ideal təhciz olunması yükdaşıma tələblərinin qarşılanmasına zəmin yaradır. Digər yükdaşıma xidmətlərindən, dəniz daşımalarını fərqləndirən əsas cəhət isə irihəcmli yüklərin qısa müddətdə nəzərdə tutulan ünvana çatdırılmağıdır. Siz də, şirkətinizə fayda göstərəcək bu xidmətdən bizimlə əlaqə saxlayaraq yararlana bilərsiniz.

Ünvanımız:
Marine Plaza 13-cü mərtəbə Ü.Hacıbəyov küç.62